Kotka tn.13  Tartu 50404   tel. 56491347    heinari@gmail.com

Eelnevast

   1970 a valmis Tartus  Riia tn. teenindusmaja Edu“, kuhu koondati kokku erinevaid töökodasid.  Kullasepad, kellassepad, kodumasinate parandajad, kudujad, õmblejad, juuksurid. Tartu kullassepatöökojas Edu“ majas töötas tollal paarkümmend kullasseppa , paar graveerijat ja paar terasegraveerijat (matriitsagraveerijat).  Väljaõppe said  nad vanemate meistrite käe all samas töökojas. Töökojas valmistati kuld- ja hõbeehteid, koolisõrmuseid, koolimärke jms. Peale selle valmistati ka tombakust (vase sulam) kuumemailitud rinnamärke kolhoosidele, sovhoosidele ja muudele asutustele (ka Eestist väljapoole) Samuti valmistati ka vasest rinnamürke mitmesugusteks tähtpäevadeks. 1990. aa alguses lagunes kogu senine plaanimajandus ja hakkasid tekkima eraettevõtted. Mitmed Tartu Teenindusmajas töötanud kullassepad asutasid oma ettevõtted-töökojad.  Nende hulgas oli  ka terasegraveerijana töötanud Heinar Ivanov. 

Töökoja lugu

   Töökoja asutamiaastaks võib pidada aastat 1994, kui asutati AS Graver.  Hiljem on töötatud mitmete erinevate nimede all, nagu Vapp ja Märk OÜ, Heinari Töökoda OÜ, Sümboolika OÜ, Heinari Graveerimistööd OÜ,  Graveerimine OÜ,  Heinari töötuba OÜ.   Töökoda on olnud algusest peale pereettevõte, kus aastatel 1994-2020 on valmistatud  erinevaid rinnamärke nii kaitseväele, valdadele, ettevõtetele  kui  ka eraisikutele.

 

Tartu kullassepad. 1970-ndad aastad.      Tartu kullassepad. 1980-ndad aastad.      Terasegraveerimine      Heinari töökoda

Prantsusmaal ilmunud trükis            Eksliibris